Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

w Zgorzelcu

Statut

Staut MOS -u dostępny jest tutaj