Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

w Zgorzelcu

Działalność i geneza powstania

 

Geneza powstania

 

            15 września 1978 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania Fizycznego zwołało ogólnopolską naradę działaczy sportowych, poświęconą organizacji Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania tychże ośrodków referowali: Zbigniew Lipiński i Józef Wiatrowski. Efektem narady było wydanie przez ministerstwo w dnia 3 października 1978 r. zarządzenia w sprawie organizacji Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych w Polsce jako placówek wychowania pozaszkolnego. W myśl tego zarządzenia w kwietniu 1979 r. Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Fizycznego w Zgorzelcu, Zbigniew Magiera zwrócił się do Kuratorium Oświaty i Wychowania Fizycznego w Jeleniej Górze z inicjatywą utworzenia MOS w Zgorzelcu. Ówczesny Kurator, wielki sympatyk sportu  find errors szkolnego Karol Lisowski wydał decyzję w dniu 25 maja 1979 r. w sprawie utworzenia MOS, obejmującego działalnością Miasto i Gminę Zgorzelec, Miasto i Gminę Pińsk, Miasto i Gminę Węgliniec, Miasto Zawidów, Gminę Sulików, Gminę Bogatynia. Równocześnie też decyzją Kuratora na stanowisko dyrektora nowej placówki powołany został Józef Wiatrowski. Następnie wskutek reformy administracyjnej w kraju w latach 1998 - 2000 nastąpiła zmiana w części tytułowej schematu organizacyjnego MOS w Zgorzelcu, z którego wynika, że nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (Delegatura w Jeleniej Górze), a organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Kompetencje Zarządu Jeleniogórskiego Szkolnego Związku Sportowego (SZS) przejął SZS ?Dolny Śląsk? we Wrocławiu. W 2009 roku ośrodek obchodził 30 ?lecie swojej działalności. W tym okresie placówką kierowali Józef Wiatrowski, Józef Marcinów, Krzysztof Ziemba i Stanisław Janiak

 

Działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

w Zgorzelcu 

 

Placówka prowadzi dwukierunkową działalność:

  1. Zajmuje się szkoleniem uzdolnionej młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych w 3 etapach:

    • szkolenie wstępne ?ogólnorozwojowe (szkoły podstawowe),

    • szkolenie ukierunkowane (1 i 2 klasa gimnazjum),

    • szkolenie sportowe (3 klasa gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).

  2. Organizuje imprezy sportowe w powiecie zgorzeleckim we wszystkich dyscyplinach sportowych wchodzących w skład wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego Szkolnego Związku Sportowego ?Dolny Śląsk?. Placówka organizuje również na zlecenie SZS imprezy sportowe dla szkół ze strefy jeleniogórskiej oraz województwa dolnośląskiego.